X
X

AI for Digital Transformation

Create your 3D digital Avatar and your iSpace in a few simple steps
My 3D Avatar
Lotus X-Space
DIỄN ĐÀN KINH TẾ SỐ NĂM 2024 QUẬN PHÚ NHUẬN
Ongoing - Explore 3D
Wednesday, July 10, 2024 - 10:00 PM
(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
159 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Diễn Đàn Hợp Tác Quốc Tế Thương Mại - Đầu Tư
Ongoing - Explore 3D
Thursday, July 04, 2024 - 10:30 PM
(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
1196 Đường 3 Tháng 2, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh
TRIỂN LÃM DOANH NGHIỆP QUẬN PHÚ NHUẬN
Ongoing - Explore 3D
Saturday, June 08, 2024 - 12:00 AM
(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
Online Event
GENAI HACKATHON - FUNiX
Ongoing - Explore 3D
Monday, June 03, 2024 - 09:30 AM
(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
Online Event
HỘI NGHỊ & TRIỂN LÃM BIZTECH VIỆT NAM 2024
Ongoing - Explore 3D
Wednesday, May 08, 2024 - 03:30 PM
(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
202 Đ. Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí MinhTECH4LIFE 2024
Ongoing - Explore 3D
Thursday, September 12, 2024 - 08:00 AM
(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Hồ Chí MinhComing Soon!